Archiwum miesiąca: luty 2017

Podatek VAT w rozliczeniach wewnątrzwspólnotowych

Wstęp    2
Rozdział I. Podatki ich funkcje w gospodarce państwa    4
1.1. Pojecie i istota podatku    4
1.2. Konstrukcja prawna podatku, rodzaje podatków    11
1.3. Funkcje podatków    26
Rozdział II. Podatek od towarów i usług – wybrane aspekty    32
1.1. Miejsce VAT w dochodach budżetowych krajów UE    32
1.2. Regulacje prawne podatku od wartości dodanej (VAT)    37
1.3. Analiza podatku VAT w wybranych krajach Unii Europejskiej – wpływ VAT na zarządzanie płynnością podatników    39
1.4. Neutralność podatku – podstawowa cecha wspólnego systemu VAT    49
1.5. Nowe obowiązki dokumentacyjne w podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej    55
1.6. Zakres harmonizacji poszczególnych rodzajów podatków w Unii Europejskiej    58
Rozdział III. Eksport towarów do krajów Wspólnoty – dostawy wewnątrzwspólnotowe    62
1.1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa – pojęcie i czynności zrównane z dostawą wewnątrzwspólnotową    62
1.2. Systematyka dostaw wewnątrzwspólnotowych    67
1.3. Warunki zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie    71
1.4. Sprzedaż wysyłkowa – uregulowania i pojęcie    73
1.5. Import towarów z krajów Wspólnoty – nabycie wewnątrzwspólnotowe    79
Zakończenie    85
Bibliografia    87
Spis tabel    91