Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Samorząd powiatowy

Wstęp    2
Rozdział I. Idea i powstanie współczesnego samorządu    3
1. Historia powiatu – europejski rodowód powstania powiatu    4
2. Powiat w polskiej administracji okresu rozbiorowego    7
3. Powiat w polskiej administracji okresu po rozbiorowego    12
Rozdział II.  Powiat i jego rozwój w Polsce Odrodzonej i w okresie PRL- u    17
1. Powiat w Polsce odrodzonej.    17
2. Powiat w PRL.    26
Rozdział III.  Reforma samorządu terytorialnego    33
1.Koncepcja powiatu po 89r – spór  „o Polskę powiatową”    33
2 Ocena struktur powiatowych – ocena efektywności powiatu    41
Zakończenie    49
Bibliografia    50

Funkcjonowanie sportu w Polsce. Prawo sportowe

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne działalności sportowej    4
1. Prawo wspólnotowe    4
1.1. Prawo wspólnotowe na terytorium RP    7
2. „Regulacje” wydawane przez organizacje sportowe    10
3. Prawo krajowe    12
3.1. Kategorie zawodników    16
Rozdział II. Status organizacyjno – prawny klubu sportowego    24
1. Status prawny klubu sportowego    24
1.1.W prawie WE    24
1.2 Status klubu sportowego w prawie krajowym    28
2. Organizacja klubów sportowych    34
Rozdział III. Status prawny sportowca jako pracownika    42
1.Regulacje prawne zatrudniania z klubach sportowych.    42
1.1.Sprawa Bosmana    43
1.2. Późniejsze sprawy    45
1.3. Sprawa Simutenkova    46
Zakończenie    61
Bibliografia    63