Archiwum miesiąca: marzec 2015

Nabór i dobór pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1 Miejsce funkcji naboru i doboru kadr w zarządzaniu zasobami ludzkimi    5
1.1. Zasoby ludzkie ? podstawowe definicje    5
1.2. Planowanie doboru kadr    13
Rozdział 2 Metody i charakterystyka naboru kadr    19
2.1. Istota naboru (rekrutacji) pracowników    19
2.2. Rodzaje naboru (rekrutacji) pracowników    21
2.3. Techniki naboru (rekrutacji) pracowników    23
2.3.1. Rekrutacja wewnętrzna    23
2.3.2. Rekrutacja zewnętrzna    25
Rozdział 3 Dobór kandydatów na pracowników    34
3.1. Wstępna selekcja ofert    35
3.2. Rozmowa wstępna    35
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie    41
3.4. Testy i inne badania    42
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna    44
3.6. Ostateczny wybór kandydata    44
Zakończenie    46
Bibliografia    48
Spis rysunków    50

Możliwości wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA    4
1.1. Cele działania przedsiębiorstwa.    4
1.2. Struktura działalności.    8
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa.    12
1.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem.    15
1.5. Nowe trendy w zarządzaniu.    17
Rozdział II. OUTSOURCING I STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH    22
2.1. Istota outsourcingu    22
2.2. Rodzaje struktur działalności gospodarczej    26
2.2.1. Organizacyjna działalność gospodarcza    27
2.2.2. Kapitałowa działalność gospodarcza    27
2.2.3. Kontraktowa działalność gospodarcza    28
2.3. Historia outsourcingu    28
2.4. Rozwój outsourcingu    30
Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU    35
3.1. Cele outsourcingu    35
3.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu    36
3.3. Rodzaje outsourcingu oraz rynek usług outsourcingowych    41
3.4. Prawne ograniczenia outsourcingu    49
3.5. Patologie outsourcingu    58
Zakończenie    62
Bibliografia    65

Mowa ciała w negocjacjach

Wstęp    2
Rozdział 1. Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach    4
1. Istota mowy ciała    4
2. Znaczenie umiejętności komunikowania się podczas negocjacji    6
3. Pozawerbalne czynniki kształtujące wizerunek negocjatora    9
Rozdział 2. Wykorzystanie mowy ciała w technikach negocjacyjnych – aspekt praktyczny    15
1. Mowa ciała w negocjacjach handlowych z partnerami zagranicznymi ? przykłady    15
2. Mowa ciała jako niewerbalna siła sprzedaży    21
3. Wykorzystanie mowy ciała w różnych technikach negocjacyjnych    23
Wnioski    28
Bibliografia    30