Archiwum miesiąca: październik 2013

Ropa naftowa jako bliskowschodni produkt eksportowy

Wstęp

ROZDZIAŁ I: Konsekwencje eksportu surowców
1.1 Surowce jako przedmiot eksportu
1.2 Konsekwencje ekonomiczne
1.3 Konsekwencje społeczno-kulturowe
1.4 Konsekwencje polityczne

ROZDZIAŁ II: Bliskowschodni eksport ropy naftowej
2.1    Dynamika eksportu
2.2    Wpływy z eksportu

ROZDZIAŁ III: Konsekwencje ekonomiczne i polityczne
3.1 Ekonomiczne
3.2 Polityczne

ROZDZIAŁ IV: Konsekwencje społeczno-kulturowe
4.1 Społeczne
4.2 Kulturowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Spis załączników

Problemy transportowe EURO 2012

WSTĘP

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka transportu i jego przekształceń
1.1. Podstawowe pojęcia transportu i jego znaczenie
1.2. Przekształcenia strukturalno-własnościowe w Polsce a sektor pasażerskiego transportu regionalnego
1.3. Transport drogowy w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ II.
Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce
2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce
2.2. Problemy transportu drogowego
2.3. Rynek usług transportowych w Polsce

ROZDZIAŁ III.
Organizacja EURO 2012 – wpływ na infrastrukturę i transport
w Polsce
3.1. Stan i problemy rozwoju  infrastruktury transportowej związanej z EURO 2012
3.2. Wspólna polityka transportowa, cele i realizacja postawionych zadań przed organizatorami EURO 2012

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Projekt z zarządzania firmą

Wstęp
I.  Diagnoza stanu przedsiębiorstwa i jego otoczenia
1.    Ogólne dane o firmie.
2.    Przedmiot działalności przedsiębiorstwa.
3.    Pozycja rynkowa firmy.
4.    Oceny i prognozy dotyczące działalności gospodarczej.
5.    Stan finansowy i wyniki finansowe.
6.    Silne i słabe strony firmy.
7.    Szanse i zagrożenia związane z procesami zachodzącymi w otoczeniu firmy.
II.      Główne problemy przedsiębiorstwa oraz cele i zadania
jego transformacji
1.    Główne problemy wymagające pilnego rozwiązania.
2.    Cele i zadania transformacji firmy.
2.1. Misja przedsiębiorstwa.
2.2. Główne cele przedsiębiorstwa.
III.    Proponowane sposoby rozwiązania głównych problemów firmy
1. Propozycje rozwiązań problemów.
2. Analiza kosztów i oszczędności.
Zakończenie
Bibliografia

Zarządzanie zapasami części zamiennych na przykładzie firmy…

Wstęp  3
I.    Zapasy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 4
1.    Pojęcie, funkcja oraz klasyfikacje zapasów  4
2.    Charakterystyka systemów zarządzania zapasami 7
3.    Metody zarządzania zapasami części zamiennych 14
II.    Ogólna charakterystyka PKS S. A. W Lubinie 16
1.    Rys historyczny i zakres działalności firmy 16
2.    System zarządzania przedsiębiorstwem 19
3.    Zasoby przedsiębiorstwa. 22
4.    Analiza ekonomiczna 24
5.    Strategia rozwoju firmy oraz analiza jej otoczenia 28
III.    Analiza systemów zarządzania zapasami w PKS S. A. w Lubinie 35
1.    Proces planowania i sterowania zapasami 35
2.    Procedury magazynowania 36
3.    Analiza ABC, XYZ zapasów 38
4.    Kierunki reorganizacji systemu zarządzania częściami zamiennymi w firmie 41
Zakończenie  45
Bibliografia  46
Spis rysunków   48
Spis tabel   48
Spis wykresów  48