Archiwum miesiąca: sierpień 2013

Kompensaty w obrocie gospodarczym

Wstęp    4
Rozdział 1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa jako podmiotu działającego na rynku    6
1.1. Pojęcie rynku    6
1.2. Podmiot gospodarczy i jego udział w rynku    9
1.3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych    11
1.3.1. Gospodarstwa domowe    11
1.3.2. Gospodarstwa rolne    13
1.3.3. Przedsiębiorstwa    14
1.3.4. Banki komercyjne    17
1.3.5. Giełda    20
1.3.6. Bank centralny    21
1.3.7. Instytucje państwowe    21
Rozdział 2.  Międzynarodowe stosunki gospodarcze    23
2.1. Polityka handlowa i jej instrumenty    23
2.2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce polskiej    30
2.3. Korzyści z handlu międzynarodowego    34
Rozdział 3.  Rozliczenia obrotów bez udziału pieniądza    43
3.1. Definicja kompensaty    43
3.2. Rodzaje kompensat    45
3.3. Rozliczenia transakcji kompensacyjnych    48
3.4. Kompensata zobowiązań i należności    59
3.5. Weksle w obrocie gospodarczym    62
Rozdział 4.  Wymiana barterowa    75
4.1. Definicja barteru    75
4.2. Rodzaje transakcji barterowych    77
4.3. Przygotowanie kontraktu    87
4.4. Zmniejszenie ryzyka transakcji barterowej    95
4.5 VAT a umowy barterowe    103
Zakończenie    111
Spis wykresów i rysunków    113
Bibliografia    114