Archiwum miesiąca: lipiec 2013

Komercjalizacja prostytucji w prawie polskim

Wstęp
Rozdział I.
Prostytucja i pornografia w aspekcie historycznym
1.1. Zarys historyczny zjawiska prostytucji
1.2. Zarys historyczny zjawiska pornografii
Rozdział II.
Problemy kryminalizacji i penalizacji zachowań związanych z komercjalizacją seksualności
2.1. Pornografia i czasopisma erotyczne
2.2. Prostytucja i agencje towarzyskie
2.3. Sex-shopy i pornokina
Rozdział III.
Kryminogenne aspekty prostytucji w okresie przechodzenia do gospodarki wolnorynkowej
3.1. Tradycyjne funkcje prostytucji
3.2. ?Wolnorynkowe? funkcje prostytucji
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Prostytucja samochodowa (przydrożna)
3.2.3. Prostytucja nieletnich
3.3. Usługi w sferze szczególnych preferencji seksualnych i usługi w sferze mniejszości seksualnych
Zakończenie
Bibliografia

Kierunki poprawy jakości w polskich bankach

Wstęp    1
ROZDZIAŁ I. Produkty i usługi bankowe oraz ich specyfika    5
1.1. Cechy i funkcje produktów i usług bankowych    5
1.2. Instrumenty marketingu-mix usług bankowych    10
1.3. Techniki dotarcia do klientów banku    23
ROZDZIAŁ II. Strategie marketingowe banków    26
2.1. Rodzaje strategii marketingowych    26
2.2. Strategia produktu    32
2.3. Polityka cenowa w banku    35
2.4. Dystrybucja usług bankowych    38
2.5. Polityka promocji    41
ROZDZIAŁ III. Zarządzanie jakością w banku    46
3.1. Definicje jakości    46
3.2. Wewnętrzne i zewnętrzne systemy zarządzania jakością    49
3.3. Zarządzanie jakością a zapewnianie jakości    52
3.4. Kontrola jakości w banku    59
ROZDZIAŁ IV.  Działania poprawiające jakość usług w banku PEKAO S.A    63
4.1. Koncepcje usługi bankowej    63
4.2. Jakość obsługi klienta w oddziale banku    66
4.3. Rola i kwalifikacje personelu bankowego    71
4.4. Wygląd banku i stosowane technologie    78
4.5. Proces zarządzania jakością usług bankowych    80
Zakończenie    87
Bibliografia    90