Archiwum miesiąca: kwiecień 2012

Audyt wewnętrzny, controlling, kontrola wewnętrzna – studium porównawcze

Wstęp 2
Rozdział I. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego 4
1.1. Pojęcie i istota audytu 9
1.2. Metody statystyczne w audycie 14
1.3. Standardy audytu wewnętrznego 19
Rozdział II.  Zagadnienie kontroli wewnętrznej 23
2.1. Pojęcie i istota kontroli wewnętrznej 24
2.2. Organizacja kontroli wewnętrznej 30
2.3. Praktyczne aspekty kontroli wewnętrznej 34
Rozdział III. Filozofia controllingu 43
3.1. Pojęcie i istota controllingu 43
3.2. Zasady i zadania controllingu 47
3.3. Uniwersalizacja systemów controllingu 55
Rozdział IV. Audyt wewnętrzny, controlling, kontrola wewnętrzna – studium porównawcze 61
4.1. Praktyczne zastosowania 61
4.2. Metodyka działania na przykładzie Zakładu Energetycznego Tarnów S. A. 68
4.3. Przydatność informacyjna 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków i tabel 88

Audyt i kontrola wykonania budżetu samorządowej jednostki budżetowej

WSTĘP 3

Rozdział 1
METODYKA PLANOWANI BUDŻETOWEGO 5
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 5
1.2. Zasady budżetowe 11
1.3. Sporządzanie planu finansowego jednostki budżetowej 16
1.4. Uchwalenie budżetu jednostki 19

Rozdział 2 24
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 24
2.1. Istota kontroli budżetowej 24
2.2. Kontrola budżetowa w kontekście problematyki zarządzania 28
2.3. Kontrola wewnętrzna w jednostce budżetowej 31
2.4. Audyt wewnętrzny 34

Rozdział 3 42
KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE STARE BABICE 42
3.1. Zadania i organizacja jednostek 42
3.2. Dokumentacja dochodów i wydatków 44
3.3. Kontrola wykonania budżetu w 2004 roku 53
3.4. Ocena własna 57

ZAKOŃCZENIE 60

BIBLIOGRAFIA 61

SPIS TABEL 63