Archiwum miesiąca: lipiec 2010

Podstawowe wskaźniki dotyczące gospodarki w ramach Unii Europejskiej i Unii Walutowej (EMU)

Wstęp
1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze
2. Ekonomia i finanse
3. Zagadnienia populacyjne
4. Przemysł
5. Rolnictwo.
6. Wymiana zewnętrzna
7. Transport
8. Energia
9 Nauka
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Dzielnice wielkich miast – przyszłość czy upadek? Studium socjologiczne na przykładzie XXX

Wstęp
Rozdział 1. Teoria ujęta w pojęciach
1.1. Grupa społeczna
1.2. Społeczność lokalna
1.3. Więź społeczna
1.4. Rozwój społeczny
1.5. Ludność rodzima
1.6. Alkoholizm
Rozdział 2. Kluczowe zjawiska wpływające na rozwój lub stagnację dzielnic wielkich miast
2.1. Bezrobocie
2.2. Problemy alkoholowe
Rozdział 3. Charakterystyka dzielnicy XXX
3.1. Rys historyczny
3.2. Mieszkańcy dzielnicy XXX
Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy, pytania i hipotezy
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4. Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
4.4.1. Założenia
4.4.2. Podstawa prawna
4.4.3. Zasady przyjmowania pacjentów
4.4.4. Oferta terapeutyczna
Rozdział 5. Przedstawienie wyników badań
5.1. Wyniki analizy metryczkowej
5.2. Prezentacja i analiza badań
5.2.1. Alkoholizm jako problem społeczny
5.2.2. Ogólna charakterystyka spożycia napojów alkoholowych
5.2.3. Wzory picia
5.2.4. Okazje picia napojów alkoholowych
5.2.5. Społeczne uwarunkowania konsumpcji napojów alkoholowych
5.3. Analiza wywiadu
5.3.1. Elementy obrazu osoby uzależnionej
5.3.2. Mechanizm nałogowej regulacji emocji
5.3.3. Funkcjonowanie osoby uzależnionej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneksy

Diagnoza kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa metodami analizy ekonomicznej

Wstęp
1. Istota metody
2. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa
3. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa
4. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i źródłami jego finansowania
5. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania finansowaniem działalności przedsiębiorstwa
6. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
7. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania rentownością przedsiębiorstwa
8. Problemy decyzyjne z obszaru zarządzania sprawnością funkcjonowania przedsiębiorstwa
9. Problemy decyzyjne z obszaru ostrzegania przedsiębiorstwa przed upadłością
10. Problemy decyzyjne z obszaru oceny przyczyn zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wspomagania procesów zarządzania, planowania i kontroli
Bibliografia

Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa metodami analizy ekonomicznej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY DIAGNOSTYKI EKONOMICZNE
1.1. Pojęcie diagnostyki ekonomicznej
1.2. Zasady konstruowania syndromu diagnostycznego
1.3. Analiza ekonomiczna jako metoda diagnostyki ekonomicznej

ROZDZIAŁ II
MEDCOM S.A. JAKO OBIEKT DIAGNOZOWANIA METODAMI EKONOMICZNEJ
2.1. Organizacja oraz funkcjonowanie spółki
2.2. Charakterystyka strumieni pieniężnych i obszarów decyzyjnych w spółce
2.3. Sprawozdanie finansowe – bazą diagnozowania spółki

ROZDZIAŁ III
OPIS METOD WSTĘPNEJ DIAGNOSTYKI EKONOMICZNEJ
3.1. Syndrom diagnostyczny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz specyfikacja metod jego diagnozowania
3.1.1. Diagnoza ogólnego stanu przedsiębiorstwa metodą analizy dynamiki wskaźników ekonomicznych
3.1.2. Diagnoza majątku przedsiębiorstwa metodą pionowej analizy aktywów
3.1.3. Diagnoza kapitałów przedsiębiorstwa metodą pionowej analizy pasywów
3.1.4. Diagnoza finansowania przedsiębiorstwa metodą poziomej analizy bilansu
3.1.5. Diagnoza stanu przychodów, kosztów i wyników finansowych metodą analizy rachunku wyników
3.1.6. Diagnoza stabilności finansowej i sytuacji dochodowej przedsiębiorstwa metodą analizy wskaźników testu  szybkiego
3.1.7. Diagnoza stanu upadłości przedsiębiorstwa metodą wieloczynnikowej analizy funkcji dyskryminacji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS FORMULARZY, TABEL, RYSUNKÓW

Rola i znaczenie dzienników jako mediów reklamowych

Wstęp
Rozdział 1. Historia reklamy prasowej
Rozdział 2. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii marketingu i promocji
2.1. Reklama w systemie instrumentów marketingu
2.2. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność
2.2.1. Wybór celów reklamy
2.2.2. Adresaci reklamy
2.2.3. Budżet reklamy
2.2.4. Dobór treści reklamowych
2.2.5. Wybór mediów
2.3. Formy reklamy
Rozdział 3. Podział dzienników
3.1. Podział dzienników ze względu na zasięg
3.2. Podział dzienników ze względu na porę ukazywania się
3.3. Podział dzienników ze względu na podejmowaną tematykę
Rozdział 4. Budowa i wydania dziennika
Rozdział 5. Mocne strony reklamy w dziennikach
5.1. Związane z szybkością oddziaływania
5.2. Związane z finansami
5.3. Związane z zasięgiem / częstotliwością
5.4 Związane ze specyfiką oddziaływania reklamy w prasie
5.5 Związane z psychologiczną stroną oddziaływania reklamy w dziennikach
6.1. Związane z zasięgiem / częstotliwością i szybkością działania
6.2. Związane z ograniczeniami technicznymi
6.3. Związane z psychologicznymi aspektami oddziaływania reklamy w prasie
6.4. Związane ze strategią promocyjną
6.5. Inne, specyficzne
Rozdział 7. Porównanie zalet i wad reklamy w dziennikach i czasopismach
Rozdział 8. Sytuacje, w których reklama w dziennikach jest koniecznością
Bibliografia